Pakalpojumi:

Pasūtījumi, apmaksa un preces saņemšana „MKK” noliktavā.
Lai saņemtu nepieciešamo preci, pircējs iesniedz „MKK” birojā pasūtījumu, kurā norāda produkcijas veidu, skaitu un izpildes termiņu. Pasūtījums tiek veikts ar e-pasta vai faksa starpniecību.

Apmaksa par preču piegādi tiek veikta ar bankas starpniecību uz piegātāja kontu kā avansa maksājums vai arī kā pēcapmaksa.  Apmaksas datums tiek norādīts preces pavadzīmē.

Preču nosūtīšana no noliktavas tiek veikta pamatojoties uz preču transporta pavadzīmi, kuru izraksta noliktavā, saņemot preci.  Preci izved no noliktavas ar Pārdevēja vai Pircēja transportu pēc Pušu vienošanās.

Noliktavas adrese un darba laiks:
Rīga, Lielā iela 71, iebraukšanas shēma norādīta sadaļā „Kontakti”

Noliktavas darba laiks:  
No 8:00 до 16:30